НОВОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші послуги / Послуги управлінського консалтингу

 

Формування бізнесу
(створення бізнесу «з нуля», виокремлення нового бізнесу)

Підготовка повного пакету установчих документів
Допомога в реєстрації підприємств
Розробка організаційної структури підприємства
Розробка  положень про функціональні підрозділи підприємства
Розробка посадових інструкцій
Аутсорсинг кадрового діловодства
Розробка інструкцій з охорони праці
Розробка бізнес-плану

 

Розвиток та оптимізація бізнесу

Стратегічний аналіз підприємства
Розробка стратегії підприємства
Розробка стратегій для окремих бізнес-одиниць
Розробка бізнес-плану
Розробка збалансованої системи показників як інструменту стратегічного управління
Впровадження внутрішньогосподарського розрахунку на підприємстві та формування внутрішніх цін
Розробка системи внутрішнього контролю на підприємстві
Розробка інвестиційних проектів та обґрунтування  джерел їх фінансування
Розробка рекомендацій щодо управління організаційними змінами
Оптимізація та регламентація бізнес-процесів
Розробка та оптимізація організаційної структури підприємства
Розробка положень про функціональні підрозділи підприємства

 

Антикризовий консалтинг

Діагностика кризової ситуації на підприємстві
Розробка заходів щодо попередження кризової ситуації на підприємстві
Розробка рекомендацій щодо реструктуризації боргів та майна
Розробка рекомендацій щодо реструктуризації активів підприємства
Розробка рекомендацій щодо управлінню дебіторської заборгованістю
Розробка рекомендацій щодо управління витратами підприємства
Проведення операційного аналізу в умовах кризи
Діагностика фінансового становища та прогнозування банкрутства

 

Трансформація бізнесу, реорганізація підприємств (злиття, виокремлення, розділення)

 

Розробка проектів часткової та комплексної реструктуризації
Розробка проектів розділу підприємства (або виокремлення самостійних бізнес-одиниць)
Розробка програми інтеграції компаній після злиття (поглинання)
Розробка рекомендацій щодо вибору партнера та створення стратегічного альянсу
Розробка програми дружнього злиття (поглинання) компаній
Реінжиніринг бізнес-процесів

Фінансовий консалтинг

Оцінка фінансового стану підприємства
Прогнозування банкрутства
Розробка дивідендної політики
Оптимізація структури капіталу підприємства
Управління дебіторською забргованістю
Розробка інвестиційної програми підприємства
Управління активами підприємства

 

Маркетинговий консалтинг

Проведення маркетингових досліджень
Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції
Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства
Розробка асортиментної політики
Маркетинговий моніторинг та прогнозування продаж
Розробка рекомендацій щодо управління каналами продажів та розвитком мережі збуту продукції
Розробка політики просування товарів, послуг

 

Оптимізація обліку та бюджетування

Постановка управлінського обліку
Постановка системи бюджетування на підприємстві
Розробка системи управлінської звітності
Аутсорсинг бухгалтерського обліку
Аутсорсинг податкового обліку

Про компанію | Мапа сайту | Контакти |       ©2010 Business Consultant       Всі права захищені. Використання матеріалів тільки з посиланням на сайт