НОВОСТИ

 

 

 

 

 

 

Наші послуги / Відкриті та корпоративні семінари і тренінги / Детальна інформація про семінари і тренінги

корпорат семинар

 

Основи інвестиційного менеджменту: Оцінка ефективності інвестиційного проекту

 

Цілі семінару-тренінгу

Отримання учасниками теоретичних основ інвестиційної діяльності підприємства та практичних навичок оцінки ефективності інвестиційних проектів

Аудиторія 

Менеджери вищої ланки, керівники структурних підрозділів, фахівці інвестиційних підрозділів компаній

 

Програма семінару-тренінгу «Основи інвестиційного менеджменту: Оцінка ефективності інвестиційних проектів»

1 день: Теоретичні основи інвестування

Модуль 1. Теорія інвестування
1. Сутність інвестицій, їх види і характеристика
2. Характеристика реальних інвестицій (або капітальних вкладень) підприємства
3. Загальні підходи до планування капітальних вкладень на підприємстві
4. Джерела фінансування капітальних вкладень
5. Інвестиційний проект як основа реалізації капітальних вкладень. Вимоги UNIDO (Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку) до структури інвестиційного проекту

Модуль 2. Фінансова математика в обґрунтуванні інвестиційного проекту
1. Час як фактор у фінансових розрахунках. Поняття майбутньої та теперішньої вартості грошових коштів.
2. Компаундування (обчислення складного відсотка) та дисконтування.
3. Потоки платежів(ануїтет) в інвестиційному аналізі

Практичне завдання:
1. Обчислення майбутньої вартості грошових коштів
2. Обчислення теперішньої вартості майбутніх потоків грошових коштів
3. Обчислення теперішньої вартості ануїтету

Модуль 3. Принципи оцінки та критерії ефективності інвестиційних проектів
1. Базові принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів
2. Критерій чистої теперішньої вартості (NPV)
3. Критерій індексу прибутковості (PI)
4. Критерій окупності проекту (DPМ)
5. Критерій внутрішньої норми доходності (IRR)

Практичне завдання:
Визначення ефективності інвестиційних проектів за критеріями чистої теперішньої вартості, індексу прибутковості, окупності проекту, внутрішньої норми доходності, віддачі капітальних вкладень

День 2. Практичні аспекти інвестування

Модуль 5. Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту та оцінка його ефективності
1. Структура техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту
2. Прогноз доходів і витрат за Проектом
3. Прогноз руху грошових коштів за Проектом
4. Оцінка ефективності інвестиційного Проекту

Практичне завдання
Вирішення наскрізної задачі з техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту та оцінці його ефективності

Додаткова інформація

По закінченні роботи на семінарі-тренінгу учасники опанують усім необхідним циклом теоретичних знань та практичних навичок з аналізу та оцінки ефективності інвестиційного проекту. Отримані знання будуть корисні слухачам не тільки для розробки та аналізу інвестиційного проекту, а й при обгрунтуванні бізнес-планів, поможуть уникнути прийняття поспішних рішень.

Всі учасники семінару-тренінгу отримують Сертифікат.

Вартість участі у семінарі-тренінгу (для 1 особи): для юридичних осіб - 6900 грн. (з ПДВ), для фізичних осіб - 6300 грн (з ПДВ)

У вартість тренінгу входить: інформаційно-консультативне обслуговування,
підготовка та забезпечення учасника робочим зошитом із систематизованим навчальним матеріалом, кава-брейк.

Проводить семінар-тренінг БОНДАР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА - провідний тренер і консультант консалтингової компанії БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ, доктор економічних наук, доцент, автор 2 монографій та 6 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів, більш ніж 60 статтей у вітчизняних та зарубіжних виданнях,а також більше 40 навчально-методичних розробок з дисциплін "Економіка підприємства", "Фінансовий менеджмент", "Економічний ризик і методи його вимірювання", "Економічне обгрунтування господарських рішень", "Контролінг", "Корпоративне управління", "Планування діяльності підприємства".

Про компанію | Мапа сайту | Контакти |       ©2010 Business Consultant       Всі права захищені. Використання матеріалів тільки з посиланням на сайт